Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định, Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập ; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.