Nguyễn Hữu Thẩm
  • Nguyễn Hữu Thẩm
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0123456789
  • ht@vtk.com
  • - Địa chỉ nhà: Xã Cuôr Đăng, Huyện CưM 'Gar, Tỉnh Đăk Lăk. - Công tác tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng từ tháng 04 năm 2019.