KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG & HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG LƯU BAN, BỎ HỌC Năm học: 2022 – 2023

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG & HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG LƯU BAN, BỎ HỌC Năm học: 2022 – 2023

Lượt xem:

Thực hiện kế kế hoạch số 46/KH-BCĐ của BCĐ PCGD-XMC xã Čuôr Dăng ngày 24 tháng 08 năm 2022 về việc thực hiện Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ năm học 2022-2023 của Ban chỉ đạo PCGD – XMC xã Cuôr Đăng. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022-2023 của nhà trường về việc tăng cường công tác huy động học sinh, hạn chế bỏ học, nâng... ...
Kế hoạch hoạt động chuyên môn THCS Đinh Tiên Hoàng trong năm học 2022-2023

Kế hoạch hoạt động chuyên môn THCS Đinh Tiên Hoàng trong năm học 2022-2023

Lượt xem:

Chuyên môn đóng vai trò cốt lõi trong hoạt động giáo dục ở nhà trường, để chuẩn bị hành trang cơ bản cho đội ngũ thầy/cô bước vào năm học mới, chuyên môn nhà trường tổ chức cuộc họp đầu đầu năm nhằm định hướng công tác chuyên môn phù hợp với chương trình phổ thông 2018 nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư... ...
Dạy học thích ứng trong điều kiện chống dịch Covid-2019

Dạy học thích ứng trong điều kiện chống dịch Covid-2019

Lượt xem:

Năm học 2021–2022 đã diễn được hơn tháng, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng hiện vẫn trong vùng dịch nguy cơ rất cao. Vì vậy, nhà trường áp dụng các Công văn hướng dẫn của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và ngành Giáo dục – Đào tạo : Công văn số 8802/UBND–KGVX, ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch Covid-2019;... ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...