Trường THCS Đinh Tiên Hoàng: Tổ chức Hội nghị cán bộ-viên chức-người lao động năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay, ngày 20/10/222 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022-2023.

Thầy Hiệu trưởng đã thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022–2023. Báo cáo nhấn mạnh: Năm học 2021-2022 diễn ra trong dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các hoạt động của nhà trường đã thực hiện đúng tiến độ khung thời gian của năm học và đã đạt được thành tích đáng khích lệ.

Đối với học sinh: Hạnh kiểm: Tốt: 87,3% (chỉ tiêu 83%), khá: 12,3% (chỉ tiêu 16%), trung bình: 0,4 (chỉ tiêu dưới 1%); không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, không có học sinh vi phạm đến mức phải kỷ luật (đạt và vượt so với kế hoạch). Học lực: Giỏi: 13,3% (chỉ tiêu 12%), khá: 45,8% (chỉ tiêu trên 40%), trung bình: 40,3% (chỉ tiêu 46%); Yếu: 0,6% (chỉ tiêu dưới 2%); Được công nhận TN THCS: 97,91% (chỉ tiêu 100%). Học sinh giỏi cấp huyện: 2 em ; 02 sản phẩm đạt giải trong hội thi sáng tạo thanh nhiếu niên cấp huyện.

Đối với công chức, viên chức: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 04 đồng chí (vượt chỉ tiêu 2 đ/c) ; có 10 SKKN dự thi cấp trường; 10 SKKN đạt giải cấp huyện (chỉ tiêu 8 SKKN), thực hiện 12 chuyên đề cấp trường (chỉ tiêu 10 chuyên đề).

Công tác khác : việc quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí công tác đối với công chức, viên chức đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ đúng vị trí việc làm và phát huy được khả năng của mỗi cá nhân. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho công chức, viên chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời không để dây dưa tồn đọng các chế độ chính sách có liên quan đến công chức, viên chức. Việc sử dụng kinh phí trong ngân sách nhà nước và huy động trong phụ huynh đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Mở ra một cơ chế trao đổi thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ và xây dựng trong góp ý, phê bình đối với công chức, viên chức.

Đại diện Công đoàn thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 và phát động phong trào thi đua năm học 2022–2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2022–2022, chương trình hoạt động năm học 2022–2023.

Với tinh thần làm việc tích cực, trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức nhà trường đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Đáng chú ý có hai tham luận của Tổng phụ trách Đội và tổ Toán – Tin.

Qua buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Đồng thời kiện toàn giữ nguyên Ban thanh tra nhân dân.