Hoạt động trải nghiệm thực tế của Học sinh khối 9

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20 tháng 04 năm 2021. Ban Giám Hiệu trường THCS Đinh Tiên Hoàng Kết hợp Cùng Tổng phụ trách đội đã tổ chức 01 ngày hoạt động trãi nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9, địa điểm tại Khu du lịch sinh thái Troh Bư- Buôn Đôn – ĐakLak