14/2018/TT-BGDĐT 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 14/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/07/2018
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là chuẩn hiệu trưởng), hướng dẫn sử dụng chuẩn hiệu trưởng
Xem văn bản Xem Online
Tải về