Danh sách học sinh THCS Đinh Tiên Hoàng TN THCS Khóa ngày 25/05/2024

Danh sách học sinh THCS Đinh Tiên Hoàng TN THCS Khóa ngày 25/05/2024

Lượt xem:

DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS KHÓA NGÀY: 25/05/2024 (Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-PGDĐT ngày 27/05/2024 của Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Cư M’gar) Số TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Dân tộc Xếp loại tốt nghiệp Ngày Tháng Năm 1 ĐỖ THIỆN AN 14 01 2009 Nam Kinh Giỏi 2 VŨ ĐÌNH NGUYÊN AN 12 03 2009... ...