Thông báo chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội đồng chọn sách trường THCS Đinh Tiên Hoàng thống nhất chọn sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong năm học 2023 – 2024 như sau:

TT

Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

Thuộc bộ sách

1 Ngữ văn 8 tập 1, tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương. Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
Ngữ văn 8 tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu.
2 Toán 8 tập 1, tập 2 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh. Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
3 Tiếng Anh 8

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thuỷ. Giáo dục Việt Nam Global Success
4 Giáo dục công dân 8 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
5 Khoa học tự nhiên 8 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long , Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
6 Lịch sử và Địa lí 8 Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
7 Tin học 8 Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
8 Công nghệ 8 Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
9 Âm nhạc 8 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
10 Mỹ thuất 8 Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương. Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống
11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 8 Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thuỷ, Phạm Đình Văn Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo 1
12 Giáo dục thể chất 8 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống

Danh mục gồm có 12 sách giáo khoa.

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng thông báo cho quý phụ huynh và học sinh lớp 8 được biết về danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong năm học 2023-2024./.

                                                           HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)