Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Điều kiện:

– Học sinh đúng tuyến: Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trong độ tuổi ở hai trường trên địa bàn (TH Chu Văn An, TH Phan Bội Châu);

– Học sinh ngoài tuyến: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường ngoài địa bàn nhưng hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Cuôr Đăng và có nguyện vọng học tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng.

2. Quy định về hồ sơ học sinh:

+ Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu); 

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Giấy khai sinh (bản sao/bản chính) hoặc Trích lục khai sinh;

+ Có thể sử dụng Thông báo số định danh cá nhân thay cho Giấy khai sinh, đồng thời không phải xác nhận của Công an xã, thị trấn về tình trạng cư trú của học sinh trên đơn.

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

+ Hồ sơ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

3. Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt hồ sơ.

4. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm các loại sau:

Điểm kiểm tra định kỳ mỗi năm học của học sinh là điểm trung bình cộng các bài kiểm tra định kỳ cuối năm học đó của các môn: Toán, Tiếng Việt ( ối với ớp 1, 2, 3); Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ( ối với ớp 4, 5).

Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên:

+ Chế độ cộng điểm ưu tiên thực hiện cho các loại đối tượng căn cứ vào khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT và khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT được quy định như sau: Nhóm đối tượng 1 cộng 1,5 điểm, Nhóm đối tượng 2 cộng 1,0 điểm và Nhóm đối tượng 3 cộng 0,5 điểm.

+ Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại ưu tiên cao nhất.

5. Thời gian tuyển sinh:

Đợt 1: 03 ngày (Từ ngày 18/7 đến 20/7/2023). Đối với học sinh đúng tuyến;

Đợt 2: 02 ngày (Từ ngày 21/7 đến 22/7/2023). Đối với học sinh ngoài tuyến; Xét tuyển:

Ngày 24-25/7/2023; Duyệt tuyển sinh tại Phòng GDĐT: Theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

                                                                                                           Ban tuyển sinh